S Janou Zielinski o 18. ročníku Designbloku a nových materiálech v designu

Přístup českých produktových i módních designérů zaujímá ve středoevropském regionu své specifické postavení již dlouhou řadu let. Jeho unikátnost netkví pouze v lokálních tendencích, přístupech a konceptech, důležitou roli hraje i geografické postavení a spolupráce s okolními zeměmi. Výstavní projekt Designblok – Prague Design and Fashion Week se za léta své existence vypracoval na neoddiskutovatelné první místo v žebříčku nejvýznamnějších českých počinů v presentaci produktového a módního designu. Výchozím bodem všech presentačních oddělení (Art House, Superstudio, Openstudio) se pro letošní ročník stalo pražské výstaviště v Holešovicích, jehož velkolepé prostory můžete navštívit ve dnech od  27. do 31. října. Komplexita výstavy tkví především v širokém okruhu participujících umělců a diverzitě jejich projektů – od začínajících tvůrců až po velké nadnárodní společnosti. Spojuje je ovšem nadšení a láska k dobře odvedené práci.

desgnblok

Heslem letošního, již osmnáctého ročníku se stala okřídlená věta „Když nemůžeš, tak přidej.“, jež skvěle vystihuje charakter oddané práce více než dvou set vystavujících. I přes to, že se jedná o přehlídku současných nejnovějších trendů, neměnným tématem zůstává recyklace a využití odpadových materiálů napomáhající k dlouhodobě udržitelnému ekologickému modelu. O tomto specifickém přístupu, vývoji českého designu a všeobecné otázce možností recyklace a udržitelnosti jsem si krátce pohovořila s galeristkou a ředitelkou celé výstavy Janou Zielinski.

Designblok 2016 představuje již 18. ročník tohoto specifického veletrhu. V jakém směru pociťujete největší změny, ať už z hlediska vývoje, či naopak úpadku?
Jana Zielinski:
Na začátku byl Designblok spíše pro odbornou veřejnost a trval jen 4 dny. Nyní trvá 6 dní a jen jeden den z jeho trvání je vyhrazen pouze pro odbornou veřejnost. 5 dní je Designblok otevřen pro široké spektrum publika. A já si myslím, že přesnější pojmenování pro Designblok je výstava, než veletrh.

Především pro přehlídky dřívějších ročníků bývaly voleny industriální či nedokončené bytové prostory, které svojí surovostí tvořily zajímavý vizuální protiklad k presentovaným produktům. Představoval tento kontrast hlavní kritérium? Jaké další aspekty ovlivňovaly a stále ovlivňují výběr výstavních prostor?
Výstavní prostory vybíráme vždy podle jejich zajímavosti a architektonické zdařilosti. Výstaviště v Holešovicích bylo postaveno pro světovou výstavu a nám přijde, že by zde Designblok měl najít svůj domov. To nám ale nebrání hledat další prostory, zpřístupňovat další lokality, které by návštěvníci měli vidět.

„Tento trend chceme podporovat. Naším cílem je, aby se Praha díky Designbloku stala hlavním městem designu ve střední Evropě."
Jana Zielinski

Témata recyklace a využití odpadových materiálů hrají v posledních letech v odvětví produktového a módního designu velkou roli. Kladete na ekologickou hodnotu vystavovaných produktů velký důraz?
Samozřejmě. Důležité je, jak a kde jsou vystavené výrobky produkované. Většina českých značek vyrábí v České republice, tradičními metodami. To je pro nás velmi důležité. Vystavují zde ale i velké nadnárodní firmy, jako je třeba Vitra. I ty mají ekologický přístup a recyklovatelnost na vysokém místě svých priorit.

Jak vy osobně vnímáte otázku udržitelnosti a recyklace v současném módním a produktovém průmyslu? Spatřujete v těchto taktikách vyšší poslání, nebo se ve většině případu jedná spíše o marketingový tah?
Pokud marketingový tah poslouží dobré věci, je to v pořádku. Spousta firem začalo s designéry spolupracovat také hlavně kvůli marketingu a dnes to tvoří páteř jejich strategie.

Jaké materiály se v letošním ročníku nejvíce uplatní?
Velký důraz je kladen na klasické „přírodní“ materiály. Sklo, porcelán, dřevo. Věnovat se ale budeme i novým materiálům, ať už formou výstav nebo přednášek.

Jak si představujete vývoj Designbloku v rámci dalších 18 let?
Designblok v posledních dvou letech výrazně posílil ve středoevropském regionu. Tento trend chceme podporovat. Naším cílem je, aby se Praha díky Designbloku stala hlavním městem designu ve střední Evropě. A také se snažíme víc oživit město. Práce je pořád dost i na dalších osmnáct let.

Témata:

Doporučujeme

Další
Kdo má zlaté české ekologické ručičky?