Budeme na Měsíci těžit energetické suroviny?

Těžba nerostů na Měsíci se může zdát hodna námětu na sci-fi seriál, ale nikoliv jako vážné téma k debatě. A přesto se o ní uvažuje. Helium 3, někdy nazývané tralfium, je totiž energeticky extrémně zajímavý prvek.

Pokud bychom helium 3 na Zemi využívali k výrobě energie, vystačily by nám, soudě podle názoru některých optimistických odborníků, zásoby z Měsíce na 10 000 let.

Helium 3 je lehký, neradioaktivní izotop helia (He), s dvěma protony a jedním neutronem. Zatímco na Zemi tvoří jeho podíl jen asi 0,000137 % z celkového množství hélia, pod povrchem Měsíce, kam ho pohřbily solární větry, je jeho výskyt hojný. 

Pokud si představíme – stále trochu ovlivněni futuristickými filmy – americký raketoplán (dnes už ve výslužbě), který má své nákladové prostory až po okraj naloženy čtyřiceti tunami helia 3, získáme takové množství energie, které by vystačilo kompletně celým Spojeným státům americkým po dobu jednoho roku. 

Pokud budeme ještě chvíli snít, můžeme si i představit těžební plochu. Ta by byla podobná našim povrchovým dolům na uhlí a na zmíněných čtyřicet tun by měla rozlohu města Washington (cca 180 kilometrů čtverečních).

A proč netěžíme helium 3 tady „dole“, u nás? Bohužel, atmosféra planety Země a její magnetické pole funguje jako účinný ochranný štít, který zanášení tohoto zajímavého izotopu zabraňuje.
 
Pokud jde o samotnou „těžbu“, doktorský kandidát z taiwanské univerzity Tamkanu Fabrizio Bozzato odhaduje, že tržní hodnota jedné tuny helia 3 by se pohybovala okolo tří miliard dolarů, přičemž ale samotný vývoj potřebné technologie – pro lunární těžbu, dopravu a systém zpracování – by přišel na zhruba dvacet miliard dolarů v průběhu dvou následujících desetiletí.

Témata:

Doporučujeme

Další
Kdo má zlaté české ekologické ručičky?