Cíle udržitelného rozvoje OSN jsou pro Čechy neznámé. Slyšela o nich jen třetina z nás

Jsou to již dva roky od doby, kdy všechny členské státy OSN přijaly tzv. Cíle udržitelného rozvoje (SDGs = Sustainable Development Goals). V polovině letošního července přišly tyto cíle na přetřes při jednání 44 členských zemí, včetně České republiky, na zasedání politického fóra na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji (HLPF) v sídle OSN v New Yorku. Během tohoto zasedání byla zveřejněna celosvětová studie SDG Index, posuzující pokrok jednotlivých zemí v rámci naplňování Cílů udržitelného rozvoje.

Tabulka

Ze všech 157 členských států OSN se Česká republika umístila v rámci naplňování těchto cílů na skvělém pátém místě. Komise ocenila především přístup naší země v oblasti chudoby, zdraví a kvalitního života, přístup k pitné vodě, ekonomický růst a přístup k životu na souši. Naopak prostor pro zlepšení byl označen v oblasti partnerství mezi sektory a inovací.

Ačkoli se naše vlast nemá v oblasti dodržování Cílů udržitelného rozvoje za co stydět, je zapotřebí řešit jiný závažný problém vztahující se k tomuto tématu. Tím je nízké povědomí veřejnosti o existenci těchto již dva roky platných cílů OSN.

1

I přesto, že se česká vláda k dodržování Cílů udržitelného rozvoje veřejně hlásí a aktivně se na nich podílí (jejich hlavní myšlenky dokonce přijala do strategického rámce ČR 2030), povědomí o těchto aktivitách a o existenci SDGs má jen 35 % Čechů. Na druhou stranu, v porovnáním s minulým rokem jde o výrazné zlepšení, které bylo nejpatrnější u věkové skupiny 35-44 let. Celkově vzato u nás mají nejlepší povědomí o SDGs mladí lidé mezi 18-24 lety (50 %). Spolu s mladými lidmi jsou o Cílech udržitelného rozvoje OSN nejlépe informováni i lidé s vyšším vzděláním (46 %). Jako nejvýznamnější zdroj informací Češi uvádí internet (68 %), 31 % dotázaných se o iniciativě OSN dozvědělo z tisku a 40 % lidí zaznamenalo komunikaci o této problematice ze strany veřejné správy.

2

Co je podle nás důležité?

Cíle udržitelného rozvoje OSN jsou rozděleny na sedmnáct oblastí. Jako nejvýznamnější se v očích české veřejnosti jeví oblast Zdraví a kvalitní život (42 %), Důstojná práce, Ekonomický růst a Život na souši. Výrazný růst zaznamenala v tomto ohledu oblast Pitná voda a kanalizace. To okomentoval Richard Brabec, ministr životního prostředí, následujícími slovy: „Tři roky trvající sucho, se kterým se v České republice potýkáme, reálně stojí za vzrůstem povědomí o zdrojích pitné vody i o tématu klimatické změny. Není pochyb, že téma dostupnosti a kvality vody je aktuální a ještě bude.“ Naopak oblasti, které se zdají Čechům nejméně důležité, jsou: Průmysl, inovace a infrastruktura, Život ve vodě, Snížení nerovnosti a Rovnost mužů a žen. Na otázku, jaké oblasti se v současnosti naše země úspěšně věnuje, se 17 % respondentů shodlo na úspěšném řešení cílů v oblasti zdraví a kvalitního života. Při dotazu, které oblasti bychom se měli naopak věnovat více, označilo 27 % dotázaných Život na souši, 26 % pak oblast Důstojná práce a ekonomický růst a 25 % dotázaných Zdraví a kvalitní život.

3

Témata:

Doporučujeme

Cíle udržitelného rozvoje OSN jsou pro Čechy neznámé. Slyšela o nich jen třetina z nás
Další
Kdo má zlaté české ekologické ručičky?