Evropská kosmická agentura od října monitoruje kvalitu ovzduší zcela novým satelitním systémem

Debaty o recyklaci, využití obnovitelných zdrojů a zeleném přístupu k naší planetě se za poslední léta čile adaptovaly do běžných každodenních konverzací. Jednu z prvních příček si bezesporu vydobylo znečišťování ovzduší a jeho globální přírodní i zdravotní dopady. Část zodpovědnosti za tuto problematiku nese každý z nás a za jeho nápravu bojuje nejedna světová organizace. Aby se jeho stav ovšem mohl zlepšit, musíme znát nejprve co nejpodrobnější komplexní data současného stavu. A právě proto vznikl nejnovější projekt Evropské kosmické agentury.

Evropská kosmická agentura (dále jen ESA) je mezivládní organizace pro výzkum vesmíru a byla založena roku 1975 v Paříži. Za desetiletí své existence přibrala na palubu 22 evropských členských států včetně České republiky a mnoha inovativními projekty přispěla k monitorování naší planety. V současnosti pracuje na ekologickém programu Copernicus poskytujícím přesné, včasné a snadno dostupné informace napomáhající zlepšení životního prostředí a komplexnějšímu pochopení dopadů klimatických změn. Taktéž pomáhá předvídat přírodní katastrofy, a informovat tak obyvatelstvo krizových lokalit o možných problémech, což je v současnosti nejvyužitelnějším praktickým ukazatelem.

2
Družice Sentinel 5P, součást systému Copernicus

Nelze samozřejmě mluvit o naprosté novince – podobně zaměřený program vznikl pod záštitou NASA již několik let zpět, nicméně rozvinout takový koncept v rámci Evropy můžeme považovat za další významný krok vpřed. Projekt Copernicus vyvíjí novou skupinu satelitů Sentinels, která má za úkol komplexní monitoring veškerých elementů planety Země od meteorologických radarových snímků přes atmosférické složení a polární dráhy až po světové výšky hladiny moře pro podrobnou studii klimatu. Ačkoli již tyto satelity putují po naší oběžné dráze, ESA jejich schopnosti neustále zdokonaluje a přidává nový rozměr.

Její první mise na oběžné dráze byla zahájena 13. října 2017 z Plesetsk Cosmodrome v severním Rusku. Družice Sentine-5P se soustředí především na monitorování vulkanického prachu pro účely leteckého provozu, nicméně upozorňuje taktéž na vysokou úroveň UV záření nebezpečného pro lidskou pokožku, které je spojeno s neustálým řídnutím ozonové vrstvy.

Start rakety, nesoucí družici Sentinel-5P na oběžnou dráhu Země

 

Sentine-5P patří mezi 6 satelitů, které do programu Copernicus ESA zařadila. Každá z družic se zaměřuje na odlišné specifické úkony a jejich propojením získáváme zcela komplexní přehled nad současnou situací. Sentine-2P díky své multispektrální polarizační funkci pořizuje vysoce kvalitní snímky vody, půdy a vegetace. Na měření povrchové topografie povrchu moře a země, teploty oceánu a barvy půdy se soustředí Sentine-3P a další ze zmiňovaných přináší například radarový výškoměr pro měření světové výšky hladiny moře či zařízení zjišťující množství stopových plynů a aerosolů ovlivňujících kvalitu ovzduší a klima.

 

Svojí komplexností program předčil mnoho z předchozích projektů a jeho neustálý progres přináší naději lepších zítřků. Množství a kvalita informací tak narůstá každým dnem a my jen můžeme doufat, že jejich potenciál bude v co největší míře využit pro zlepšení globálních životních podmínek a dlouhověkosti naší planety.

1

Témata:

Doporučujeme

Evropská kosmická agentura od října monitoruje kvalitu ovzduší zcela novým satelitním systémem
Další
Kdo má zlaté české ekologické ručičky?