Fotografie NASA ukazují, jak rychle tají ledovce po celé planetě

Ledovce fungují jako jedny z nejcitlivějších ukazatelů klimatických změn. V posledních 120 letech dochází k rychlému tání a ustupování ledovců, které je způsobeno oteplováním planety. Roztávání ledovců s sebou nese i další obavy. Ledovce jsou největší zásobárny čerstvé vody, která postupně taje do oceánů. Kdyby všechny ledovce na planetě roztály, podle National Geographic by to zapříčinilo zvýšení hladiny moří a oceánů až o 65 metrů. To by mělo za následek zatopení velkých měst s velkou hustotou zalidnění.

Tento až katastroficky znějící scénář ovšem nemusí nastat v až tak vzdálené budoucnosti. Na následujících fotografiích a obrázcích ze satelitů lze pozorovat změny, kterými ledovce prošly v posledním století, někdy i v průběhu pár let. Za postupné zmenšování ledovců může vzrůstající teplota navázaná na množství skleníkových plynů v atmosféře.

Další
Anketu Strom roku 2017 vyhrál ořešák z Kvasic