Odhalte nejkrásnější stromořadí Čech s anketou Alej roku

Stromy vnímáme jako symbol života, silný element krajiny nesoucí ve svých hlubokých kořenech sílu a energii našich předků. Po tisíce let se do nich zapisují nejrůznější události, a kdyby mohly vyprávět, jistě by to byly dlouhé a poutavé příběhy. Právě proto se v jejich přítomnosti cítíme tak skvěle a sami vytváříme jejich více či méně nahodilá uskupení. Lemujeme jimi cesty, vytváříme stezky uprostřed parků, vysazujeme stromořadí kolem klidných hladin rybníků… Aleje nám zkrátka dávají pocit bezpečí a ukazují, že čas je opravdu relativní pojem.

Jejich jedinečnost se rozhodla docenit i česká nezisková organizace Arnika, která ve spolupráci se Zeleným domem Chrudim již sedmým rokem vyhlašuje anketu Alej roku. Od roku 2011 se do tohoto originálního klání zapojilo více než 200 alejí z celé České republiky a svými nominacemi i hlasy účastníci vyjadřují úctu a vztah nejen ke svému kraji, ale především k přírodě samotné. Nejsympatičtější rys soutěže představuje neomezená nominace bez předem daných kritérií, která tak čistě závisí na osobním kouzlu, historii a jedinečnosti. Anketa poskytuje prostor osobitým příběhům, a skrze nominaci tak lidé vypráví část historie jejich kraje.

Alej na Husí cestě, Dřevčice, Liberecký kraj, 408 hlasů

Alej na Husí cestě, Dřevčice, Liberecký kraj, 408 hlasů

Vítězkou letošního ročníku se s celkovým počtem 408 hlasů stala alej na Husí cestě v Dřevčicích v Libereckém kraji. Tato alej se zatím nemůže velikostí ani krásou vyrovnat vzrostlým alejím. Její jedinečnost se ale skrývá v příběhu v pozadí. Ještě před pár lety byla část prastaré obchodní stezky, která se mezi obcemi Dřevčice a Skalka nazývala Husí cesta (Gans Weg), zarostlá neprostupným křovím a rozoraná v poli. Místní nadšení zahradníci se ji však rozhodli obnovit, a tak se i dnes mezi poli táhne dlouhá alej stejnojmenného názvu.

A nejen z historického pohledu je alej zvláštní – byla vybudována bez čerpání jakýchkoliv dotací neformálním sdružením milovníků zdejší krajiny, pocházejících z mnoha koutů republiky. Každý stromek je označen svým „vlastníkem“, který si stromek zasadil a uhradil veškeré náklady s výsadbou spojené. Tato vlastní iniciativa jen dokazuje, že vřelý vztah k přírodě a svému okolí stmeluje.

Lipová alej Stromy naděje, Šakvice, Jihomoravský kraj, 352 hlasů

Lipová alej Stromy naděje, Šakvice, Jihomoravský kraj, 352 hlasů

Na břehu Dyje pod Pálavou se rozprostíraly louky s hlubokými tůněmi, které střídal překrásný lužní les s obrovitými duby, topoly a jilmy. Ty však byly vykáceny a zůstala jen široká vyštěrkovaná cesta. Podél této cesty byla vysázena lipová alej (200 ks), aby nám navždy připomínala krásy bývalého lužního lesa. Alej zároveň navazuje na nově vysázený obecní hájek o rozloze 5,3 ha a lužní les o rozloze 6,6 ha. V letošním roce byla zahájena výsadba dalšího lužního lesa. Za pár let zde vyrostou krásné a mohutné stromy, kde opět budeme prožívat chvíle krásna, klidu a pohody.

Zámecká alej v Brankách, Branky, Zlínský kraj, 210 hlasů

Zámecká alej v Brankách, Branky, Zlínský kraj, 210 hlasů

Co by to bylo za zámecký park bez krásné aleje? Obci se navíc před dvěma lety zdařila její revitalizace. Místní Spolek pro obnovu zámeckého parku tady, v krásném prostředí, organizuje aktivity se zaměřením na environmentální vzdělávání pro občany Branek i z blízkého okolí, jako naposledy ke Dni stromů procházku alejí s botanikem Ing. Valigurou. Také místní malíř pan Havran namaloval obraz aleje. Všichni místní obyvatelé si tohoto stromořadí velice váží, a alej se tak postupně stává nedílnou součástí zdejšího kraje.

Hřbitovní alej, Hodonín, Jihomoravský kraj, 171 hlasů

Hřbitovní alej, Hodonín, Jihomoravský kraj, 171 hlasů

Tato krásná prastará alej lemuje ústřední cestu hodonínského hřbitova. Poskytuje klid truchlícím na jejich poslední cestě a místu dodává pocit bezpečného odpočinku. Ve slunečných dnech mohutné koruny stíní, za deště zase poskytují přístřeší před dotěrnými kapkami. Kamenný kříž uprostřed cesty vytváří krásné rozcestí a místo setkávání s milovanými předky.

Alej Skupice – Huslík, mezi obcemi Skupice – Huslík, Středočeský kraj, 166 hlasů

Alej Skupice – Huslík, mezi obcemi Skupice – Huslík, Středočeský kraj, 166 hlasů

Tato lipová alej stoletých stromů kryje oblíbenou a frekventovanou promenádu a zároveň cyklostezku podél Labe. Alej vede směrem k turistickým cílům v okolí Poděbrad – restauraci Marina, golfovému hřišti, přírodní oblasti Huslík, soutoku Labe s Cidlinou, dále k hradišti Slavníkovců u Libice nad Cidlinou. Alej vytváří v každém ročním období a denní době neopakovatelnou atmosféru pro klidnou procházku i pro sportovce. 

Alej by si zasloužila větší pozornost i ochranu jako celek. Částečně jsou již stromy nahrazovány mladými, které se ne vždy ujmou. Péče spadá pod správu Povodí Labe.

Zámecká alej, Rataje nad Sázavou, Středočeský kraj, 151 hlasů

Zámecká alej, Rataje nad Sázavou, Středočeský kraj, 151 hlasů

Kaštanová alej byla založena během přestavby horního hradu na zámek v době třicetileté války (1. pol. 17. stol) hrabětem Bedřichem z Talmberka, nejvyšším sudím Českého království. Za jejím návrhem stojí stavitel italského původu Andreas de Quarda. Alej přežila i nedávné napadení sviluškou jírovcovou, v současné době je opět zdravá.

Alej Valchovská cesta, Počátky, Vysočina, 121 hlasů

Alej Valchovská cesta, Počátky, Vysočina, 121 hlasů

Tato alej zaujme svou délkou a nádherným stínem, který při letních procházkách poskytuje. Dále také tím, že je v ní umístěno několik laviček a odpadkových košů, a pokud vytrváte a půjdete dál, dojdete k lesnímu prameni sv. Ludmily. Alej byla vysázena už v roce 1792 počáteckými soukeníky jako cesta k nově vystavěné valše. Alej je dlouhá jeden kilometr, celkem ji tvoří 170 stromů s obvodem kmene 220-350 cm. V roce 1996 byla vyhlášena jako významný krajinný prvek.

Knížecí cesta u Sudoměře, Mladějovice, Jihočeský kraj, 113 hlasů

Knížecí cesta u Sudoměře, Mladějovice, Jihočeský kraj, 113 hlasů

Jedná se o alej více jak stoletých dubů zvanou Knížecí cesta, po které dle pověsti jezdil český šlechtic a rakouský polní maršál kníže Alfréd Windischgrätz na lov ze Štěkně do místních lesů. Přibližně uprostřed aleje se nachází technická památka – vodovod princezny Hedviky. Nachází se v unikátní soustavě rybníků – tzv. Sudoměřské rybniční soustavě. Vodovod spojuje podzemní štolou rybníky Mlýnský a Škaredý. Rybník Škaredý leží v areálu Žižkova bojiště u Sudoměře.

Alej filozofů, Litomyšl, Pardubický kraj, 111 hlasů

Alej filozofů, Litomyšl, Pardubický kraj, 111 hlasů

Pod vysokou zdí zámecké zahrady se nachází Alej filozofů, jejíž název je inspirován věhlasným Jiráskovým dílem Filosofská historie. Děj se odehrává v Litomyšli, kde tento spisovatel dlouhá léta působil jako profesor Filosofického ústavu. V Jiráskově ulici, kde se obnovená alej nachází, je i pomník připomínající tohoto významného spisovatele a v bývalém Filosofickém ústavu je nyní Regionální muzeum. Alej je romantickým zákoutím podzámčí a součástí takzvané Zámecké cesty, kde na vás dýchne genius loci.

Chodníček na Vinice, mezi Vysokým Mýtem a místní částí Vinice, Pardubický kraj, 109 hlasů

Chodníček na Vinice, mezi Vysokým Mýtem a místní částí Vinice, Pardubický kraj, 109 hlasů

Starobylá alej s geniem loci, výletním chodníčkem z betonových panelů, která vede z města Vysokého Mýta do místní části Vinice. Generace Kujebáků ji využívala jako místo nedělních procházek, říká se, že byla vybudována místními občany, aby se dostali „suchou“ nohou do vinické výletní restaurace. V roce 2017 rozhodla vysokomýtská radnice o rekonstrukci chodníčku na mlatovou cestu, což vyvolalo obrovskou nevoli mezi obyvateli města.

1Zámecká alej, Náměšť na Hané, Olomoucký kraj, 106 hlasů

Zámecká alej, Náměšť na Hané, Olomoucký kraj, 106 hlasů

V Náměšti na Hané stojí od r. 1763 barokní zámek, tzv. Horní. A zřejmě krátce poté byly vysázeny i lipové aleje kolem něj, takže mnohé stromy mají jistě přes 200 let. Místní obyvatelé ji oceňují především pro její majestátnost, důstojnost, klid a pohodu.

Zámecká lipová alej, Slatiňany, Pardubický kraj, 83 hlasů

Zámecká lipová alej, Slatiňany, Pardubický kraj, 83 hlasů

Současná alej lemuje bývalou hlavní příjezdovou cestu do auerspergského areálu, kde najdete zámek, anglický park a hřebčín s chovem starokladrubských vraníků. Není to první alej na tomto místě. V minulosti zde byla alej jírovcová, tedy sestřička známé Kaštanky. Dnes je u cesty alej lipová, která nám doufejme ještě nějaký ten rok vydrží.

Platanové stromořadí na Vinohradech, Brno, Jihomoravský kraj, 83 hlasů

Platanové stromořadí na Vinohradech, Brno, Jihomoravský kraj, 83 hlasů

V nejmladším brněnském sídlišti je mnoho krátkých stromořadí. Kromě domácích druhů dřevin, jako jsou duby, javory či jírovce, zde najdeme i turecké lísky, sakury či platany. Posledně jmenovaný druh se velmi dobře přizpůsobil městskému prostředí, jak můžeme vidět v mnoha západoevropských městech. Můžeme se těšit, že jednou i zde vyrostou mohutné stromy podobné těm, které v minulosti lemovaly cesty k farmám v jižní části Spojených států amerických.

Zapomenutá cesta v Teplé, Bezvěrov-Mrázov-Boněnov, Karlovarský kraj, 81 hlasů

Zapomenutá cesta v Teplé, Bezvěrov-Mrázov-Boněnov, Karlovarský kraj, 81 hlasů

Cestičky mezi Boněnovem, Bezvěrovem a Mrázovem jsou krásné a zarostlé, takové malé, až se člověk musí ohnout, aby jimi mohl projít. V těchto místech jako by se zastavil čas.

1Klenová alej v Aši, Aš, Karlovarský kraj, 73 hlasů

Klenová alej v Aši, Aš, Karlovarský kraj, 73 hlasů

Tato alej, směřující k bývalému hřbitovu, klene své mohutné koruny v dlouhou příjemnou stezku ašskou krajinou. Ve všech ročních obdobích nabízí chodcům stín či střechu před kapkami deště a tiše vypráví příběhy všech minulých i současných zdejších obyvatel.

Témata:

Doporučujeme

Další
Zahrádkářské kolonie: vzdor městům a supermarketům