Proč roste cena elektřiny a jak se tomu bránit

V posledních několika letech se náš trh dlouhodobě těšil stálému poklesu cen elektřiny. Tento trend je, jak se zdá, bohužel u konce a cena elektřiny bude v nejbližší budoucnosti stoupat. Důvody, proč se tomu tak děje, i možné způsoby, jak za elektřinu ušetřit, vám přinášíme na následujících řádcích.

Tvorba ceny elektřiny je neuvěřitelně složitým procesem, do kterého promlouvá nespočet činitelů. Mezi nejvýznamnější patří především vývoj cen na burze, ceny uhlí a ropy. Tedy komodit, na kterých je do velké míry závislá i výroba elektřiny. Ačkoli se i u nás rok od roku zvyšuje procento využívání obnovitelných zdrojů výroby elektřiny (v loňském roce bylo z OZE vyrobeno 11 % elektřiny v ČR), náš energetický průmysl je stále silně závislý na tepelných elektrárnách spalujících černé a hnědé uhlí. Například v loňském roce bylo díky spalování uhlí vyrobeno 50 % z celkové produkce elektřiny.

E.ON RÁDCE: JAK DOSÁHNOUT ÚSPORY ENERGIE?

Na vývoj ceny elektřiny mají vliv i další aspekty, jakými jsou například konkurenční boj energetických společností, náklady na distribuci elektřiny, investice do rozvodných sítí a v neposlední řadě samozřejmě i spotřeba elektrické energie samotnými uživateli, která rok od roku stoupá.

Ačkoli nám selský rozum říká, že při zvýšení množství spotřebované energie by měly logicky klesat náklady na přenos elektřiny, v letošním roce je tomu jinak. Důvodem jsou rozsáhlé investice do rozvodné sítě. Dle údajů Energetického regulačního úřadu činily loňské investice do rozvodných sítí v České republice 17,5 miliardy korun a na příští rok jsou plánovány další investice ve výši 18,8 miliardy korun. Tyto investice i vyšší poplatky za dopravu elektřiny souvisí s provozováním české rozvodné sítě, která byla původně navržena pro rozvod elektřiny z velkých centrálních zdrojů, jakými jsou jaderné a tepelné elektrárny. V současnosti se ale naše síť musí připravit na rostoucí množství malých decentralizovaných zdrojů a rostoucí výkon fotovoltaických systémů, jež vyrábí elektřinu v závislosti na aktuálním počasí. Síť se tak musí vypořádávat se značnými energetickými výkyvy v závislosti na rozmarech počasí. Ostatně i počasí má vinu na tom, že si za elektřinu připlatíme. V posledních letech nás matička příroda trápí dlouhými zimami a horkými léty. Abychom se těmto teplotní extrémům bránili, využíváme o to intenzivněji vytápění a klimatizace, čímž přirozeně stoupá spotřeba elektřiny.

Dalším pochopitelným zdrojem zvyšování spotřeby elektrické energie v České republice je aktuální ekonomická situace. Ta je pro firmy velice příznivá a ty se toho rozhodně snaží využít. S rostoucí produkcí a stále rychlejší ekonomikou opět významně narůstá spotřeba elektrické energie, s čímž se musí rozvodná síť vypořádat.

I přes tyto rozsáhlé investice, pozvolnou přeměnu české rozvodné sítě a nepříznivý vývoj na burze by se navýšení cen elektřiny v příštím roce mělo pohybovat kolem 4 %, v závislosti na konkrétním dodavateli a místě odběru.

E.ON RÁDCE: JAK DOSÁHNOUT ÚSPORY ENERGIE?

Jak se proti zvyšování cen bránit?

To je otázka, kterou si aktuálně pokládá nejeden odběratel. Jednou z možností, jak se zdražení elektřiny vyhnout, je zafixování její aktuální ceny s dodavatelem. Druhou možností, jak v dlouhodobějším horizontu ušetřit za energie, je pořízení solárního systému pro výrobu elektřiny nebo pro ohřev vody. V našich podmínkách vyrobí solární systém pro ohřev vody s plochou jednoho metru čtverečního zhruba 350-500 kilowatthodin energie. Tím zákazníkovi ušetří zhruba 1 000 Kč měsíčně. Solární systém pro výrobu elektřiny s plochou 1 m2 asi 140 kWh ročně. Dle aktuálního trendu je odhadováno, že návratnost pořizovací ceny solárního systému je cca deset let a životnost celého systému se pohybuje kolem 20 let. Atraktivitu pořízení fotovoltaického systému navíc ještě navyšuje možnost získání dotace v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám. V rámci toho může žadatel získat dotaci ve výši až 155 tisíc korun nebo 50 % uznaných nákladů na pořízení fotovoltaického systému. Zdražování elektřiny se dá ale samozřejmě vyhnout i jinými způsoby. Tím nejjednodušším je rozumně nakládat s elektřinou. V tom vám mohou pomoci například úsporné LED žárovky a další úsporné elektrické spotřebiče. Další rady, týkající se úspory za energie, naleznete na portálu E.ON RÁDCE.

 

Témata:

Doporučujeme

Další
Co se stane, když sníte rok prošlou rýži?