S Jerry Kozou o vzniku Portu X a budoucnosti architektury

Jaroslav neboli Jerry Koza je zavedeným českým architektem, který na počátku nového tisíciletí prorazil s oceňovaným návrhem multifunkčních křesel Kotrmelec a Lenoch. Koza se svou zálibou pro oblé tvary pokračoval v navrhování pod hlavičkou designového studia Atelier SAD, které se od roku 2006 věnovalo myšlence unikátního způsobu bydlení na vodě: Port X je variabilní skladebný objekt, který může sloužit k bydlení i práci, a to na souši nebo vodní hladině. Nejen o Portu X a budoucnosti bydlení jsme si s Jerrym Kozou promluvili níže:

Co vás přivedlo k nápadu Portu X?
Jerry Koza: Nápad vznikl velmi přirozeně. Chtěli jsme zrealizovat vlastní představu ideálního bydlení.

Myslíte si, že sestavování staveb z jednotlivých segmentů má budoucnost?
Těžko říct, ale oproti tradičním způsobům výstavby skýtá několik zásadních výhod. Jako hlavní přednost vidím precizní dílenské zpracování, které není běžnými metodami tak úplně možné.

Co vás vedlo k hojnému využití přírodních materiálů?
Inspiraci jsme čerpali v konstrukci lodí. Tento druh zpracování nás nadchnul svou atmosférou, kterou jsme chtěli přenést i na Port X jako na primárně vodní stavbu.

port x

Je pro vás mobilita bydlení, jakou jste prezentoval u Portu X, zásadním faktorem?
Nároky na bydlení se v průběhu života mění a Port X je tak schopný více se přizpůsobit životnímu stylu jeho obyvatel. Na počátku může nabízet společenské vyžití a nezapomenutelné zážitky ze života na vodě, pak může třeba sloužit jako kondominium v horách nebo ateliér. Když se rodina rozroste, dá se dům rozdělit na dětskou část nebo upravit k prvnímu bydlení. Klasické domy takovou variabilitu postrádají.

Mělo by podle vás být bydlení na vodě běžné?
Ve světe je to zavedený a plnohodnotný koncept bydlení, který u nás zatím není příliš často využíván. Hlavním problémem jsou legislativní omezení a praktická absence kotvišť vhodných k dlouhodobému bydlení.

Dokáže být Port X zcela nezávislý na městské infrastruktuře?
To záleží na přání konkrétního zákazníka. Taková nezávislost by samozřejmě vyžadovala vyšší vstupní investici a ochotu přizpůsobit svůj životní styl takovému bydlení.

Pracoval jste s myšlenkou energetické soběstačnosti už od začátku, nebo byla dána formou projektu?
Energetická soběstačnost vycházela z naší inspirace loděmi, pro které je typická svobodomyslnost. Chtěli jsme vzít tyto atributy pobytu na vodě a přenést je do pohodlného a plnohodnotného plovoucího domu.

port x

Co podle vás nejvíce brání hojnější výstavbě moderních a ekologických staveb?
Podle mě je paradoxně největší překážkou stávající legislativa, která nedrží krok se současnými trendy výstavby.

Kde by se podle vás měly ekologické stavby nejvíce prosazovat?
U veřejných staveb a staveb na extrémních místech, kde se běžným způsobem nedá dobře stavět. Měly by jít pozitivním a edukativním příkladem široké společnosti, měly by ji učit ohleduplnosti k přírodě a místu.

Chcete se v budoucnu soustředit na větší projekty, nebo se plánujete vrátit k menším designům?
Rádi bychom se pustili do větších projektů, ve kterých můžeme následně uplatnit i ty naše menší. Chtěli bychom na nich pracovat s klienty, kteří budou sdílet stejné nadšení a chuť jako my, a spolupráce tak bude zábavná pro obě strany.

port x

Jakým směrem by se podle vás měla pražská architektura ubírat? Jste spíš pro navázání na historii, nebo novou, výraznou tvář?
Každá vrstva architektury by se měla odkazovat na dobu, ve které vznikla, ale zároveň by měla respektovat historickou hodnotu původní architektury. Rozhodně by se ale neměla stydět být nová a současná.

Byl byste rád, kdybyste mohl obohatit Prahu nějakým významným návrhem? Máte něco takového v plánu?
To závisí na příležitostech a zkušenostech, které jsou otázkou času a píle. Novým výzvám se ale určitě nebráníme.

port x

port x

Témata:

Doporučujeme

Další
Slyšíte elektřinu?