Solární manta automaticky sklízí vodní řasy

Skutečně masivnímu rozvoji sektoru biopaliv stále pár detailů brání. Společnost Manta Biofuel z amerického Marylandu to hodlá změnit.

Když přijde řeč na biopaliva, potažmo energii vázanou v biomase, vždycky se objeví i otázka konkurence mezi pěstováním potravin a rostlin, které jsou obhospodařovány pouze za účelem produkce energie. 

Situaci navíc komplikuje fakt, že ne všechna půda je pro pěstování energeticky zhodnotitelné biomasy vhodná. Znesvářené strany se nicméně shodnou, že takřka ideální surovinou pro výrobu biopaliv jsou řasy. 

Až dosud však chyběla technologie, která by umožnila jejich efektivní sklizeň z vodní plochy. Výzkumníci Onur Unal a Ryan Powell, zakladatelé společnosti Manta Biofuel, si to dobře uvědomují. 

Pěstovat řasy je podle nich relativně jednoduché. Pokud jsou totiž ve vodním prostředí vytvořeny příhodné podmínky, a k tomu tam existuje dostatek světla a živin, přirůstají řasy tak nějak bez lidského přičinění. 

Problém nastává v ten moment, kdy potřebujeme nárosty řas z vodního prostředí odfiltrovat, abychom je mohli zužitkovat. Dosud tento úkon po technické stránce připomínal pohádku o princích přesívajících cedníkem moře. 

Zařízení společnosti Manta Biofuel to teď ale zvládne neméně pohádkově za ně. Jedná se o mobilní plovoucí kombajn, který je energeticky plně soběstačný. 

Solárně aktivní povrch umožňuje této hračce volný pohyb po hladině, během kterého zvolna vysává řasy z vodního sloupce. Když je dané místo pročištěno, senzory vybavený robot se automaticky přesune k dalšímu místu s vyšším zastoupením řas.

V momentě, kdy jsou přídavné nádrže plné řasového filtrátu, změní harvestor kurz a zamíří zpět k pobřeží. Tady jen stačí sesbírané „suroviny“ vyložit a zpracovat.

Řasová biomasa je pak konvertována na surový olej za pomoci vysokých teplot a tlaků v rámci procesu hydrotermálního zkapalnění (HTL). Výsledný produkt si podobou a vlastnostmi nezadá s naftou, a přitom si jeho zisk nežádal nákladné těžby.

Sběrné zařízení z Manta Biofuel LLC posouvá celou technologii na vyšší úroveň především díky zapracování solární energie. Proces sběru řas se stává uhlíkově neutrálním. 

Testování prototypů solárních řasových harvestorů se odehrává na zeleným šlemem pokrytých jezerech v Reistertownu. Tím se vlastně ukazuje i další možnost využití. 

Manta může být použita i k cílenému čištění řasového nárostů vodních nádrží, například těch určených coby zdroje pitné vody.

Témata:

Doporučujeme

Další
Fandíte robosharingu, nebo víčkotisku? E.ON Energy Globe v roce 2030