Stolička ze sena vyhrála cenu studentského designu

Stejně jako další uměleckořemeslné obory, i současný produktový design již několik let směřuje svoji pozornost k ekologickým variantám. V rámci nových projektů designeři prolínají své praktické zkušenosti s dalšími chemickými a přírodními obory, aby díky komunikaci a spolupráci propojili kvalitní design a udržitelnost v nové prvky každodenního používání. Kromě recyklace a využití odpadových materiálů velmi často narážíme na zpracování přírodních obnovitelných zdrojů. Využití a kombinace na první pohled nestabilních či nevyhovujících křehkým materiálů vytváří příjemný kontrast s dokonalým výchozím tvarem a navíc svým zpracováním ani následnou likvidací nezatěžují životní prostředí.

Za jeden z nejlépe reprezentativních příkladů snoubící perfektní design s udržitelností můžeme jistě považovat dílo studenta Fakulty architektury na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě Jána Forgáče, vítěze nejvyššího ocenění Grand letošního ročníku Národní ceny za studentský design. V této prestižní soutěži se utkalo více než 230 studentských projektů zaměřených především na ekologický a udržitelný design, což samo o sobě nejlépe hovoří za stále rostoucí popularitu tohoto uměleckořemeslného oboru.

Posters
Zdroj: Design Cabinet CZ

Ekologická stolička s příznačným názvem Seno zaujala nejen svým vizuálním odkazem k hornaté krajině Slovenska, ale především nosnou sedací částí zhotovenou z běžného přírodního, biologicky rozložitelného a 100% recyklovatelného materiálu. Po svém dosloužení její přírodní část může bez obav skončit na klasickém kompostu a představuje tak ideální příklad experimentálního přístupu k nábytkovému designu. Dle autora je určena pro krátkodobé sezení ve veřejných prostorách, galeriích, kulturních centrech a dalších společenských zařízeních, k čemuž přispívá i ergonomický tvar umožňující snadné skladování (naskládání několika kusů na sebe bez výraznějšího zvětšení objemu).

Stolička je složena ze dvou oddělitelných částí – sedáku z lisovaného sena smíšeného s celulózovým pojidlem a dokonale ergonomicky tvarované drátěné podnože. Materiál na sedák vzniká lisováním sena za vysokého tlaku v připravených formách . Jeho velkou výhodou jeho variabilita. Pro výrobu tak může být využit jakýkoli jiný charakterově podobný materiál odpovídající výrobnímu prostředí (přirozená odpadová či přebývající surovina jako jsou piliny, stébla obilovin, sláma apod.).

seno
Zdroj: Design Cabinet CZ

Přes veškeré designérské kvality a praktické klady zůstává nejdůležitějším sdělením základní autorova myšlenka – pokora k životnímu prostředí. Autor se snažil využít materiály, které by co nejméně zatěžovaly naši planetu. A tak se hlavním materiálem stala sušená tráva – rostlina, která po celou dobu svého růstu nepotřebuje žádnou péči a je nedílnou součástí luk vznikajících díky staletému obhospodařování našich krajů. Autor se inspiroval zarostlou loukou mezi slovenskými vesnicemi Stratena a Hrabušice, která v rámci vysoké biodiverzity (přes 70 druhů rostlin) kvete nepřetržitě celé 4 jarní a letní měsíce. Tím se autor snaží do jinak odosobněného funkčního designu vnést odkaz na krásu a jedinečnost domácí přírody, která nás obklopuje od narození a její přednosti často bez povšimnutí přehlížíme.

seno

seno

seno

Témata:

Doporučujeme