Studie NASA: Letecké biopalivo dokáže výrazně redukovat znečištění atmosféry

Když se sedmnáctého prosince roku 1903 Orville a Wilbur Wrightovi poprvé vznesli do vzduchu na vlastnoručně zkonstruovaném motorovém létajícím stroji, určitě neměli tušení, jak rychle se jejich vynález dokáže rozvinout. Ačkoli jsou schopnosti současného leteckého průmyslu doopravdy pozoruhodné, málokdo si uvědomuje, že ruku v ruce s rostoucím množstvím letadel ve vzdušném prostoru roste i míra znečistění atmosféry naší planety. Právě tím se zabývá jedna z posledních studií Amerického úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA), která došla k jednoznačnému závěru.

Skutečnost, že výfukové plyny vypouštěné letadly patří mezi to nejhorší, co poškozuje atmosféru naší planety, je poměrně známým faktem. Hlavním důvodem je teplotní rozdíl mezi vypouštěnými výfukovými plyny z motorů letadla a chladným vzduchem, který ve vysokých výškách panuje. Tento teplotní rozdíl má za následek shlukování výfukových plynů z letadel do větších mraků, kde se škodliviny váží na molekuly vody. Škodlivé plyny, jež letecký průmysl vypouští, tak nejen narušují atmosféru Země, ale zároveň poškozují i povrchové vody a půdu, tím, že zmíněné škodliviny navázané na vodu padají k zemi ve formě deště.

Biopalivo jako budoucnost leteckého průmyslu?

Možnostem, jakým způsobem by se dalo těmto problémům předejít, se věnoval výzkum americké NASA provedený mezi lety 2013–2014. Tehdy byla uspořádána série testovacích letů letadla Douglas DC-8, za kterým létaly v různých vzdálenostech další letouny NASA vybavené speciální technikou pro měření vypouštěných emisí do ovzduší. Tyto testy se zaměřovaly především na možnost snížení míry vypouštěných emisí při využití leteckého biopaliva, se kterým letecké společnosti experimentují a některé jej dokonce i aktivně využívají od začátku nového tisíciletí.

Výsledky testů byly pozoruhodné. Ačkoli vědci při experimentech nevyužívali čistého biopaliva, ale mixu v poměru 50:50 s fosilními palivy, docházelo během experimentálních letů ke snížení množství vypouštěných emisí o 50–70 %. Tato studie tak potvrdila snahy NASA, která dlouhodobě ukazuje benefity leteckého biopaliva v porovnání s tím fosilním. Bohužel stále existuje i důvod, proč letecké společnosti hromadně biopaliva nevyužívají. Tím je dostupnost těchto látek. Producenti leteckého biopaliva nejsou v současné době schopni vyprodukovat dostatečné množství, které by mohlo nasytit globální letecký trh.

Výzkumníci NASA však plánují s podobnými výzkumy potvrzujícími efektivitu biopaliv pokračovat i nadále a přimět tak soukromé letecké společnosti se o tuto problematiku více zajímat. Zlatým hřebem těchto aktivit se má stát prezentace nadzvukového dopravního letounu spalujícího pouze biopalivo, na kterém americká NASA zahájila práci již v průběhu února 2016. Finální podoba letounu včetně všech jeho technických parametrů by měla být známa již v roce 2020, kdy bude letoun oficiálně představen.

Nové nadzvukové letadlo vyvíjená NASA
Nové nadzvukové letadlo vyvíjená NASA

Témata:

Doporučujeme

Studie NASA: Letecké biopalivo dokáže výrazně redukovat znečištění atmosféry
Další
Kdo má zlaté české ekologické ručičky?